โอซาก้าสเตชั่นซิตี้สัมผัสใหม่แผง

ลาน

อาคารประตูทิศเหนือ

2f 2fศูนย์กลาง

อาคารประตูทิศเหนือ

2f 2fฝั่งตะวันออก

อาคารประตูทิศเหนือ

ชั้น 14

อาคารประตูทิศเหนือ

1fศูนย์กลาง

อาคารเซาท์เกท

1f

ภายในสถานี

5f 5f

ลานในเวลาและพื้นที่

รายละเอียดและทิศทางของลานนี้

โอซาก้าสเตชั่นซิตี้10ลานที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและผ่อนคลาย

โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นโอเอซิสของเมือง