โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ แผงสัมผัสใหม่

ลาน

อาคารนอร์ทเกต

ชั้น 2ศูนย์กลาง

อาคารนอร์ทเกต

ชั้น 2ฝั่งตะวันออก

อาคารนอร์ทเกต

ชั้น 10

สวนแห่งความสามัคคีของญี่ปุ่น

รายละเอียดลานนี้และวิธีการเดินทาง

ภายในสถานี

ชั้น 5

ลานแห่งเวลาและพื้นที่

รายละเอียดลานนี้และวิธีการเดินทาง

โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ มีลาน 10 แห่งที่เต็มไปด้วยความคึกคักและผ่อนคลาย

โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ ได้รับการรับรองว่าเป็น "โอเอซิสออฟเดอะซิตี้"