แผงสัมผัสใหม่ของ โอซาก้าสเตชั่นซิตี้

ลาน

อาคารประตูทิศเหนือ

ชั้น 2ศูนย์กลาง

อาคารประตูทิศเหนือ

ชั้น 2ฝั่งตะวันออก

อาคารประตูทิศเหนือ

ชั้น 10

สวนแห่งความสามัคคีของญี่ปุ่น

รายละเอียดลานนี้และวิธีการเดินทาง

ภายในสถานี

ชั้น 5

ลานแห่งเวลาและพื้นที่

รายละเอียดลานนี้และวิธีการเดินทาง

โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ มีพลาซ่า 10 ลานที่เต็มไปด้วยความคึกคักและผ่อนคลาย

โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ ได้รับการรับรองว่าเป็น "Oasis of the City"