โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ สัมผัสใหม่

ลาน

"ระฆังเวลา" ที่ใช้ส่งสัญญาณการออกเดินทางของสถานีโอซาก้าเมื่อเปิดให้บริการในปี 1874 ได้รับการฟื้นฟู
จุดนัดพบที่เฝ้าดูโดยพยานแห่งประวัติศาสตร์ที่เฝ้าดูการจากไปหลายครั้ง

ดูวิธีการเดินทางไปยังสถานที่นี้

เมื่อคุณสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณได้