แผงสัมผัสใหม่ของ โอซาก้าสเตชั่นซิตี้

ลาน

"ระฆังเวลา" ที่ใช้ส่งสัญญาณการออกเดินทางของสถานีโอซาก้าเมื่อเปิดให้บริการในปี 1874 ได้รับการฟื้นฟู
จุดนัดพบที่เฝ้าดูโดยพยานในประวัติศาสตร์ที่เฝ้าดูการออกเดินทางหลายครั้ง

ดูวิธีการเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้

เมื่อคุณสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย