แผงสัมผัสใหม่ของ โอซาก้าสเตชั่นซิตี้

ลาน Akatsuki

สถานที่นัดพบที่ทําให้คุณรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่สําหรับผู้คนมากมายที่มาเยือนเป็นครั้งแรกออกเดินทางหรือกลับมา
อนุสาวรีย์ของ Mr. Yusuke Aida "Standing at the Dawn" เป็นสถานที่สําคัญ

ดูวิธีการเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้

เมื่อคุณสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย