โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ สัมผัสใหม่

จัตุรัสอาคัตสึลาน

จุดนัดพบที่ทําให้คุณรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่สําหรับคนที่มาเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก
อนุสาวรีย์ Yusuke Ada "ยืนอยู่ในรุ่งอรุณ" เป็นสถานที่สําคัญ

ดูวิธีไปยังสถานที่แห่งนี้

เมื่อคุณอ่านรหัส QR บนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณ