โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ สัมผัสใหม่

ลานอาคัตสึกิ

สถานที่นัดพบที่ทําให้คุณรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่สําหรับผู้คนมากมายที่มาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งแรก ออกเดินทาง หรือกลับมา
อนุสาวรีย์ของ Mr. Yusuke Aida "ยืนที่รุ่งอรุณ" เป็นสถานที่สําคัญ

ดูวิธีการเดินทางไปยังสถานที่นี้

เมื่อคุณสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณได้