โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ สัมผัสใหม่

ลานประตูทิศใต้

ในฐานะที่เป็นใบหน้าของภาคใต้ต้นไม้ต่ําพฤหัสบดีปกที่ดินต้นไม้ผลัดใบและดอกไม้ที่เปลี่ยนการออกดอกของสี่ฤดูกาลซึ่งเปลี่ยนสีของใบขึ้นอยู่กับฤดูกาลจะผลิตเพื่อให้ลูกค้าที่ผ่านประตูสามารถเพลิดเพลินกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลพฤหัสบดี มันเป็นการแสดงออกที่อุดมไปด้วยเป็นใบหน้าของภาคใต้ที่ทําให้ลูกค้าต้องการที่จะหยุดโดยไม่ได้ตั้งใจ

ดูวิธีไปยังสถานที่แห่งนี้

เมื่อคุณอ่านรหัส QR บนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณ