โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ สัมผัสใหม่

ลานประตูทิศใต้

ไม้พฤหัสบดี พืชคลุมดิน ต้นไม้พฤหัสบดีลัดใบ และดอกไม้ที่เปลี่ยนสีใบตามฤดูกาล รวมถึงพืชและดอกไม้ที่ปลูกใหม่ในสี่ฤดูกาล ได้รับการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าที่ผ่านประตูสามารถเพลิดเพลินกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เพิ่มการแสดงออกที่เข้มข้นเหมือนใบหน้าของภาคใต้ที่ทําให้ลูกค้าอยากหยุด

ดูวิธีการเดินทางไปยังสถานที่นี้

เมื่อคุณสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณได้