แผงสัมผัสใหม่ของ โอซาก้าสเตชั่นซิตี้

ลานคาริยอน

การใช้ "นาฬิกาคาริยง" เป็นสัญลักษณ์ เราจะถ่ายทอดเวลาของเมืองและเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงไปยังสายตาและหูของลูกค้า ชาวไร่ดอกไม้ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ "สีของเวลา (สี่ฤดูกาล)" สามารถเคลื่อนย้ายได้และสร้างการเปลี่ยนแปลงของเวลาในขณะที่ผสมผสานการไหลของลูกค้า

ดูวิธีการเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้

เมื่อคุณสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย