โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ แผง

อีเวนท์และการท่องเที่ยว

เปิดทำการอีเวนท์

ไม่มีเหตุการณ์เปิดทำการอีเวนท์ดําเนินการอยู่

อีเวนท์ล่าสุด

ไม่มีอีเวนท์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้