แผงสัมผัสใหม่ของ โอซาก้าสเตชั่นซิตี้

ข้อมูลแต่ละชั้น

ชั้นที่คุณต้องการเห็น
กรุณาเลือกจํานวนชั้น

หากคุณสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณได้