แผงสัมผัสใหม่ของ โอซาก้าสเตชั่นซิตี้

ภาพยนตร์

รายละเอียด

เมื่อคุณสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ซีนีม่า

กําหนดการตรวจคัดกรอง