โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ สัมผัสใหม่

ห้องน้ำ

ห้องน้ําชายห้องน้ำ

วิธีการเดินทางจากตําแหน่งปัจจุบันของคุณ

แม้บนสมาร์ทโฟน
คุณสามารถดูแผนที่ได้