แผงสัมผัสใหม่ของ โอซาก้าสเตชั่นซิตี้

ห้องน้ำ

ห้องน้ำทั้งหมด

วิธีเดินทางจากตําแหน่งปัจจุบันของคุณ

แม้แต่บนสมาร์ทโฟน
คุณสามารถดูแผนที่ได้