โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ แผง

ห้องน้ำ

วิธีการรับจากตําแหน่งปัจจุบันของคุณ

แม้ในสมาร์ทโฟน
คุณสามารถดูแผนที่