โอซาก้าสเตชั่นซิตี้สัมผัสใหม่แผง

ร้านอาหารและคาเฟ่

ไปยังรายการ

  • สามารถสูบบุหรีได้
  • ห้ามสูบบุหรี่ทุกที่นั่ง
  • มีห้องพักแขกส่วนตัว
  • มีห้องรับแขกสไตล์ญี่ปุ่น
  • มีเมนูอาหารสำหรับเด็ก
  • การรองรับการเอาออก

กาแฟที่ดีกว่าชีวิตที่ดีขึ้น
เติมเต็มชีวิตประจําวันของคุณผ่านกาแฟเล็กน้อย
เรานําเสนอเมล็ดกาแฟคั่วที่บ้านหลากหลายชนิดและเสนอกาแฟที่เหมาะสมกับรสนิยมของลูกค้า

เวลาทำการ 10:00 - 21:00
แอล.โอ.เครื่องดื่ม 21:00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 06-6151-3221

เมื่อคุณอ่านรหัส QR บนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
ข้อมูลแผนที่ยังสามารถพบได้ในอาคารผู้โดยสารของคุณ