โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ แผงสัมผัสใหม่

ห้องละหมาด

มันถูกเตรียมไว้ในห้องแยกต่างหากเพื่อให้ชายและหญิงสามารถนมัสการแยกกันได้
แต่ละห้องมี "สิ่งอำนวยความสะดวกเล็ก" สําหรับทําความสะอาดร่างกายก่อนการนมัสการ สามารถใช้ได้โดยไม่คํานึงถึงศาสนา

เวลาทําการ 11:00 – 18:00 น. (เข้าได้ถึง 17:30 น.)
ที่ อาคารเซาท์เก็ต South Gate ชั้น 1 "ลานประตูทิศใต้"

* เมื่อใช้บริการนี้โปรดมาที่ "Osaka โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ ประชาสัมพันธ์" (อาคาร 3F) ล่วงหน้า

ดูวิธีการเดินทางมาที่นี่

เมื่อคุณสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย