โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ สัมผัสใหม่

ห้องละหมาด

จัดทําไว้ในห้องแยกต่างหากเพื่อให้ชายและหญิงสามารถนมัสการแยกกันได้
แต่ละห้องมี "สิ่งอำนวยความสะดวกเล็ก" สําหรับชําระร่างกายก่อนนมัสการ สามารถใช้ได้โดยไม่คํานึงถึงศาสนา

เวลาทําการ 11:00 น. – 18:00 น. (เข้าได้ถึง 17:30 น.)
ที่ อาคารเซาท์เก็ต ชั้น 1 "ลานประตูทิศใต้"

* เมื่อใช้บริการนี้ โปรดมาที่ "ประชาสัมพันธ์ โอซาก้าสเตชั่นซิตี้" (อาคารประตูทิศเหนือ 3F) ล่วงหน้า

ดูวิธีการเดินทางไปยังสถานที่นี้

เมื่อคุณสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณได้