โอซาก้าสเตชั่นซิตี้สัมผัสใหม่แผง

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

ไปยังรายการ

คลินิกทั่วไป

สถานีโอซาก้าโดยตรงอาคารเซาท์เก็ตบิลดิ้งชั้น 17 ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ให้การรักษาและการป้องกันโดยละเอียดตามตําแหน่งและความรู้สึกของผู้ป่วย

ฮอลิเดย์ เสาร์ให้บริการในวันเสาร์

ดูวิธีเดินทางเข้าที่นี้

เมื่อคุณอ่านรหัส QR บนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
ข้อมูลแผนที่ยังสามารถพบได้ในอาคารผู้โดยสารของคุณ