โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ แผง

สิ่งอํานวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวก

เล็กท่านที่มีเด็กเล็ก เราให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งห้องพยาบาลและรถเข็นเด็กเช่า

เมื่อคุณอ่านรหัส QR บนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนเทอร์มินัลที่คุณมี