แผงสัมผัสใหม่ของ โอซาก้าสเตชั่นซิตี้

อีเวนท์และแคมเปญ

ไปยังรายการ

โรกุ กูร์เมต์

อาคารเซาท์เก็ต ชั้น 16 "โรกุ Gourmet" 10 เท่าของทุกวันที่ 1, 6 และ 16 ของทุกเดือน!

วันที่ 1, 6 และ 16ทุกเดือนคือ "วันโรกุ"!
อาหารและเครื่องดื่มที่ โรกุ Gourmet
คุณสามารถรับคะแนน WESTER เพิ่มขึ้น 10 เท่า!

เซาท์เก็ตบิลดิ้ง ชั้น 16
ที่ "โรกุ Gourmet"
ท้องและคะแนนเต็ม!!

ช่วง 2023/4.01~2026/3./31
ที่ โรกุ กูร์เมต์

ดูสถานที่จัดอีเวนท์

เมื่อคุณสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณยังสามารถดูข้อมูลแผนที่บนอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย