โอซาก้าสเตชั่นซิตี้สัมผัสใหม่แผง

ร้านอาหารและคาเฟ่

ไปยังรายการ

  • สามารถสูบบุหรีได้
  • ห้ามสูบบุหรี่ทุกที่นั่ง
  • มีห้องพักแขกส่วนตัว
  • มีห้องรับแขกสไตล์ญี่ปุ่น
  • มีเมนูอาหารสำหรับเด็ก
  • การรองรับการเอาออก

โปรดเพลิดเพลินไปกับใหญ่Sanuki Udon" ซึ่งรวมเล็กในประเทศ 100% ทําทุกวันในร้าน Sanuki udon ของเส้นหนาไปอายุนานกว่า 25 ชั่วโมงและใหญ่ใช้สี่ชนิดของขี้กบโดยไม่ต้องปรุงรสเคมี

เวลาทำการ 10:00 - 23:00
หมายเลขโทรศัพท์ 06-6151-1281

เมื่อคุณอ่านรหัส QR บนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
ข้อมูลแผนที่ยังสามารถพบได้ในอาคารผู้โดยสารของคุณ