โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ สัมผัสใหม่

ขอแจ้งให้ทราบ

ไปยังรายการ

2024/5/28

ตำแหน่งที่ตั้ง Sky Theater MBS

จนกว่าจะเปิด KITTE ใหญ่ Open เส้นทางตำแหน่งที่ตั้ง "Sky Theater MBS" มีดังนี้:
โปรดตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (https://stm-mle.jp/access#Route) ของ Sky Theater MBS