โอซาก้าสเตชั่นซิตี้ สัมผัสใหม่

ขอแจ้งให้ทราบ

ไปยังรายการ

2024/5/16

"Innogate ใหญ่ BARCHICA 03" จะเปิดในวันที่ 7. 31! ~ผลงานศิลปะของศิลปินการ์ตูนชื่อดัง Hirohiko พฤหัสบดี ก็มีจําหน่ายเช่นกัน! ~

วันเปิดให้บริการของ Innogate ใหญ่ ซึ่งกําลังพัฒนาในพื้นที่ตะวันตกของสถานีโอซาก้า และ BARCHICA 03 ซึ่งเป็นร้านอาหารในอาคารเดียวกัน ถูกกําหนดไว้สําหรับวันที่ 31 7. 2024
โปรดดูรายละเอียดรายละเอียดแนบมา